• Việt nam
 

  Địa điểm ATM Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

  Thay đổi vùng
  Tất cả các tỉnh thành phố có ATM của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển  

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  Từ 12% đến 20%
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 5 đến 90 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18.25%
  500.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 100 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18.25%
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 120 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Thông tin ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

  Chi tiết ngân hàng

  Họ và tên: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Địa chỉ pháp lý: 35 Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  : bidv
  Số điện thoại: 84 24 2220 0588
  Trang web ngân hàng: bidv.com.vn
  Lấy ngay

  Thông tin về ATM của các ngân hàng khác tại Việt Nam