• Việt nam
 

  Địa điểm ATM Ngân hàng Xây dựng

  Thay đổi vùng

  Bản đồ cho thấy các máy ATM của Ngân hàng Xây dựng. Nhấp vào địa chỉ của ATM trong danh sách để thấy ATM sẽ được hiển thị trên bản đồ. Nhấp vào nhãn sẽ mở một cửa sổ cùng địa chỉ, thời gian hoạt động và số điện thoại của nó. Theo dữ liệu của chúng tôi, năm 2023, 3 máy ATM Ngân hàng Xây dựng đang hoạt động tại . Nhìn vào địa chỉ của tất cả các máy ATM của Ngân hàng Xây dựng trên bản đồ .

  Tất cả các tỉnh thành phố có ATM của Ngân hàng Xây dựng  

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  Từ 12% đến 20%
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 5 đến 90 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18.25%
  500.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 100 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18.25%
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 120 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Thông tin ngân hàng Ngân hàng Xây dựng

  Chi tiết ngân hàng

  Họ và tên: Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng
  Địa chỉ pháp lý: 145-147-149 Hùng Vương - P.2 - TP Tân An - Long An
  : cbbank
  Số điện thoại: 84272 3524 639
  Trang web ngân hàng: https://www.cbbank.vn
  Lấy ngay

  Thông tin về ATM của các ngân hàng khác tại Việt Nam