• Việt nam
 

  Địa điểm ATM HDbank

  Thay đổi vùng
  Tất cả các tỉnh thành phố có ATM của HDbank  

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  Từ 12% đến 20%
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 5 đến 90 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18.25%
  500.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 100 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18.25%
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 120 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Chi tiết ngân hàng

  Họ và tên: Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ pháp lý: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  : hdbank
  Số điện thoại: 1900 6060
  Trang web ngân hàng: https://www.hdbank.com.vn/
  Lấy ngay

  Thông tin về ATM của các ngân hàng khác tại Việt Nam