• Việt nam
 

  Danh bạ các ngân hàng tại Việt Nam, trang 2

  78 ngân hàng
  Tên các ngân hàng
  Điện thoại và địa chỉ
   
  Co-opbank
  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
  Nhận xét
  Dầu khí GP Ngân hàng thương mại nhà nước
  Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GP Bank)
  1304/QĐ-NHNN ngày 07/07/2015
  Nhận xét
  Bản Việt Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Bản Việt
  0025/ NHGP ngày 22/08/1992
  Nhận xét
  Ngân hàng Quốc Dân Ngân hàng thương mại cổ phần
  970/QĐ-NHNN ngày 18/05/2006
  Nhận xét
  Shinhan Việt Nam Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
  Ngân hàng Shinhan Việt Nam
  341/GP-NHGP ngày 29/12/2008
  Nhận xét
  Ngân hàng Xăng dầu PG Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex
  125/QĐ-NHNN ngày 12/01/2007
  Nhận xét
  VDbank
  Ngân hàng Phát triển Việt Nam
  Nhận xét
  BVbank Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Bảo Việt
  328/GP-NHNN ngày 11/12/2008
  Nhận xét
  Ngân hàng TNHH Indovina Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
  71/GP-NHNN ngày 31/10/2016
  Nhận xét
  HSBC Việt Nam Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
  Ngân hàng HSBC Việt Nam
  235/GP-NHNN ngày 08/09/2008
  Nhận xét
  Agribank Trung Quốc
  Agricultural Bank of China Hà Nội
  Nhận xét
  Ngân hàng Hong Leong Việt Nam Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
  342/GP-NHNN ngày 29/12/2008
  Nhận xét
  BPCE IOM
  BPCE IOM TP. Hồ Chí Minh
  Nhận xét
  DBS TP
  DBS TP. Hồ Chí Minh
  Nhận xét
  Mega ICBC
  Mega ICBC TP. Hồ Chí Minh
  Nhận xét
  Busan
  Busan Hồ Chí Minh
  Nhận xét

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  0%
  500.000 — 20.000.000 VNĐ
  Từ 91 ngày đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  18.25%
  500.000 — 17.000.000 VNĐ
  Từ 7 đến 30 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Danh sách ngân hàng tại Việt Nam

  Chúng tôi cung cấp một danh sách đầy đủ các ngân hàng hiện có mặt tại Việt Nam, trong đó không chỉ có ngân hàng nhà nước, ngân hàng tư nhân mà còn các ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Hữu ích cho những cá nhân và tổ chức muốn vay ngân hàng và các ngân hàng muốn cho vay tại Việt nam. Thông tin được cập nhật về từng ngân hàng Việt Nam năm 2024 bao gồm:

  • Địa chỉ các chi nhánh ngân hàng và nơi đặt ATM
  • Chi tiết liên lạc
  • Tin tức về ngân hàng
  • Lịch làm việc
  • Trang web chính thức của từng ngân hàng

  Danh sách những dịch vụ được ngân hàng cung cấp gồm: Cho vay, thẻ tín dụng, thế chấp và các dịch vụ khác (bao gồm ví điện tử).

  Đây là danh sách các ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm các Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Trang mạng cung cấp chi tiết, chính xác tên các ngân hàng, danh sách ngân hàng, tất cả ngân hàng, danh bạ các ngân hàng hiện có mặt hoạt động ở Việt Nam.

  Nếu người xem nhận ra có sự không chính xác trong danh sách các ngân hàng, vui lòng cho chúng tôi biết về sai sót này thông qua địa chỉ e-mail sẵn có trên trang liên hệ.

  Ngân hàng ở các tỉnh khác

  Đây là danh sách các ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm các Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.