• Việt nam
 

  Tiền ảo ở Việt Nam

  Tiền điện tử Tỷ giá hối đoái với đô la Thay đổi trong 24 giờ(USD) Tất nhiên để đồng Viết hoa Lịch trình
   Bitcoin 26601.1 $ 20.3 $ 0.08 % 638532804.4 VND 518.0 tỷ $ Lịch trình
   Ethereum 1592.75 $ 0.83 $ 0.05 % 38232371 VND 191.5 tỷ $ Lịch trình
   Tether 1 $ 0.001 $ 0.1 % 24004 VND 83.4 tỷ $ Lịch trình
   BinanceCoin 210.4 $ 0.11 $ 0.05 % 5050441.6 VND 33.0 tỷ $ Lịch trình
   Ripple 0.5073 $ 0.0017 $ 0.33 % 12177.23 VND 27.2 tỷ $ Lịch trình
   USDCoin 0.9999 $ 0.001 $ 0.1 % 24001.6 VND 25.8 tỷ $ Lịch trình
   Dogecoin 0.06157 $ 0.0001 $ 0.16 % 1477.93 VND 8.7 tỷ $ Lịch trình
   Cardano 0.246 $ 0.0001 $ 0.04 % 5904.98 VND 8.6 tỷ $ Lịch trình
   Solana 19.46 $ 0.01 $ 0.05 % 467117.84 VND 8.0 tỷ $ Lịch trình
   Polkadot 4.029 $ 0.004 $ 0.1 % 96712.12 VND 5.1 tỷ $ Lịch trình
   Polygon 0.5211 $ 0.001 $ 0.19 % 12508.48 VND 4.9 tỷ $ Lịch trình
   Litecoin 65.02 $ 0.01 $ 0.02 % 1560740.08 VND 4.8 tỷ $ Lịch trình
   WrappedBitc 26579.8 $ 20.2 $ 0.08 % 638021519.2 VND 4.3 tỷ $ Lịch trình
   ShibaInu 0.00000754 $ 0 $ 0.53 % 0.18 VND 4.3 tỷ $ Lịch trình
   BitcoinCash 207.85 $ 0.82 $ 0.39 % 4989231.4 VND 4.1 tỷ $ Lịch trình
   Chainlink 7.185 $ 0.027 $ 0.38 % 172468.74 VND 3.9 tỷ $ Lịch trình
   Avalanche 8.891 $ 0.001 $ 0.01 % 213419.56 VND 3.2 tỷ $ Lịch trình
   Stellar 0.1141 $ 0 $ 0 % 2738.86 VND 3.2 tỷ $ Lịch trình
   Monero 142.55 $ 0.76 $ 0.54 % 3421770.2 VND 2.6 tỷ $ Lịch trình
   BUSD 1.001 $ 0.001 $ 0.1 % 24028 VND 2.4 tỷ $ Lịch trình
   Cronos 0.05058 $ 0.0001 $ 0.14 % 1214.12 VND 1.3 tỷ $ Lịch trình
   ZCash 26.6266 $ 0.0034 $ 0.01 % 639144.91 VND 0.2 tỷ $ Lịch trình
   STEPN 0.1524 $ 0.0011 $ 0.69 % 3658.21 VND 0.2 tỷ $ Lịch trình

  Nếu bạn đang tìm kiếm các loại tiền điện tử hàng đầu để giao dịch, bạn có thể quan tâm đến những loại tiền điện tử tích cực nhất trong 24 giờ qua:

  Tăng trưởng tối đa: Monero - +0.54%

  Giảm tối đa: STEPN - -0.69%