• Việt nam
 

  Tiền ảo ở Việt Nam

  Tiền điện tử Tỷ giá hối đoái với đô la Thay đổi trong 24 giờ(USD) Tất nhiên để đồng Viết hoa Lịch trình
   Bitcoin 27941.1 $ 162.1 $ 0.58 % 664634945.7 VND 535.4 tỷ $ Lịch trình
   Ethereum 1763.46 $ 2.84 $ 0.16 % 41947423.02 VND 213.5 tỷ $ Lịch trình
   Tether 1.001 $ 0 $ 0 % 23810.79 VND 79.5 tỷ $ Lịch trình
   BinanceCoin 327.107 $ 1.311 $ 0.4 % 7780894.21 VND 51.6 tỷ $ Lịch trình
   USDCoin 0.9997 $ 0.0001 $ 0.01 % 23779.86 VND 34.1 tỷ $ Lịch trình
   Ripple 0.4641 $ 0.0189 $ 4.25 % 11039.55 VND 23.3 tỷ $ Lịch trình
   Cardano 0.3511 $ 0.0025 $ 0.71 % 8351.62 VND 12.5 tỷ $ Lịch trình
   Dogecoin 0.07365 $ 0.0002 $ 0.24 % 1751.91 VND 10.4 tỷ $ Lịch trình
   Polygon 1.093 $ 0.014 $ 1.3 % 25999.19 VND 10.0 tỷ $ Lịch trình
   BUSD 0.999899 $ 0.0001 $ 0.01 % 23784.6 VND 8.1 tỷ $ Lịch trình
   Solana 20.6 $ 0.25 $ 1.2 % 490012.2 VND 8.0 tỷ $ Lịch trình
   Polkadot 5.991 $ 0.004 $ 0.07 % 142507.92 VND 7.3 tỷ $ Lịch trình
   Litecoin 92.73 $ 0.34 $ 0.37 % 2205768.51 VND 6.8 tỷ $ Lịch trình
   ShibaInu 0.00001056 $ 0 $ 0.48 % 0.25 VND 6.3 tỷ $ Lịch trình
   Avalanche 16.81 $ 0.24 $ 1.41 % 399859.47 VND 5.6 tỷ $ Lịch trình
   WrappedBitc 27969 $ 134.5 $ 0.48 % 665298603 VND 4.2 tỷ $ Lịch trình
   Chainlink 7.151 $ 0.049 $ 0.68 % 170100.84 VND 3.6 tỷ $ Lịch trình
   Monero 162.38 $ 1.51 $ 0.94 % 3862533.06 VND 3.0 tỷ $ Lịch trình
   Stellar 0.09259 $ 0.0007 $ 0.72 % 2202.44 VND 2.5 tỷ $ Lịch trình
   BitcoinCash 124.48 $ 1.68 $ 1.37 % 2961005.76 VND 2.4 tỷ $ Lịch trình
   Cronos 0.06815 $ 0.0007 $ 1 % 1621.08 VND 1.8 tỷ $ Lịch trình
   ApeCoin 4.11311 $ 0.0931 $ 2.32 % 97838.55 VND 1.5 tỷ $ Lịch trình
   AxieInfinit 8.38738 $ 0.1482 $ 1.8 % 199510.61 VND 1.0 tỷ $ Lịch trình
   NEO 12.7027 $ 0.5105 $ 4.19 % 302159.12 VND 0.9 tỷ $ Lịch trình
   Terra 1.31031 $ 0.015 $ 1.16 % 31168.34 VND 0.7 tỷ $ Lịch trình
   DigitalCash 58.7587 $ 1.2012 $ 2.09 % 1397693.2 VND 0.7 tỷ $ Lịch trình
   ZCash 35.99 $ 0.34 $ 0.95 % 856094.13 VND 0.4 tỷ $ Lịch trình
   NEM 0.0389289 $ 0.0008 $ 2.07 % 926 VND 0.4 tỷ $ Lịch trình
   FTXToken 1.30731 $ 0.028 $ 2.19 % 31096.98 VND 0.3 tỷ $ Lịch trình
   STEPN 0.387387 $ 0.0087 $ 2.3 % 9214.77 VND 0.3 tỷ $ Lịch trình
   TerraUSD 0.01987 $ 0.0012 $ 5.83 % 472.65 VND 0.2 tỷ $ Lịch trình

  Nếu bạn đang tìm kiếm các loại tiền điện tử hàng đầu để giao dịch, bạn có thể quan tâm đến những loại tiền điện tử tích cực nhất trong 24 giờ qua:

  Tăng trưởng tối đa: Ripple - +4.25%

  Giảm tối đa: TerraUSD - -5.83%