• Việt nam
 

  Shibainu (SHIB) và Việt Nam Đồng (VND)

  Shibainu
  Shibainu $0.00-0 (0%) 18 tháng 5 2024 (0.63VNĐ)

  Máy tính Shibainu (SHIB) sang đồng

  Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Shibainu trực tuyến

  Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Shibainu (SHIB)

  Trao đổi Giá Shibainu Khối lượng giao dịch SHIB trong 24 giờ ($)
  So sánh phí trao đổi tiền điện tử

  Biểu đồ tỷ giá hối đoái Shibainu bằng đô la Mỹ:


  Biểu đồ tỷ giá hối đoái Shibainu so với tiền đồng:


  Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Shiba Inu ở Việt Nam vào ngày này:

  Chọn một ngày

  Ngày Giá 1 Shiba Inu $ Giá 1 Shiba Inu VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
  18.05 0,00 $ 0,63 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,69 %
  17.05 0,00 $ 0,63 VND 0,00 $ 0,01 VND 1,80 %
  16.05 0,00 $ 0,62 VND 0,00 $ 0,01 VND 1,48 %
  15.05 0,00 $ 0,63 VND 0,00 $ 0,04 VND 7,55 %
  14.05 0,00 $ 0,59 VND 0,00 $ 0,01 VND 1,98 %
  13.05 0,00 $ 0,60 VND 0,00 $ 0,03 VND 5,46 %
  12.05 0,00 $ 0,57 VND 0,00 $ 0,01 VND 0,97 %
  11.05 0,00 $ 0,57 VND 0,00 $ 0,01 VND 1,03 %
  10.05 0,00 $ 0,57 VND 0,00 $ 0,02 VND 4,12 %
  09.05 0,00 $ 0,59 VND 0,00 $ 0,02 VND 3,87 %
  08.05 0,00 $ 0,57 VND 0,00 $ 0,02 VND 4,10 %
  07.05 0,00 $ 0,59 VND 0,00 $ 0,02 VND 2,99 %
  06.05 0,00 $ 0,61 VND 0,00 $ 0,01 VND 2,26 %
  05.05 0,00 $ 0,63 VND 0,00 $ 0,02 VND 2,94 %
  04.05 0,00 $ 0,65 VND 0,00 $ 0,02 VND 3,87 %
  03.05 0,00 $ 0,62 VND 0,00 $ 0,04 VND 6,84 %
  02.05 0,00 $ 0,58 VND 0,00 $ 0,02 VND 3,57 %
  01.05 0,00 $ 0,56 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,24 %
  30.04 0,00 $ 0,56 VND 0,00 $ 0,04 VND 6,73 %
  29.04 0,00 $ 0,60 VND 0,00 $ 0,03 VND 4,60 %
  28.04 0,00 $ 0,63 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,53 %
  27.04 0,00 $ 0,63 VND 0,00 $ 0,01 VND 2,11 %
  26.04 0,00 $ 0,64 VND 0,00 $ 0,01 VND 1,95 %
  25.04 0,00 $ 0,65 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,04 %
  24.04 0,00 $ 0,65 VND 0,00 $ 0,03 VND 4,21 %
  23.04 0,00 $ 0,68 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,37 %
  22.04 0,00 $ 0,68 VND 0,00 $ 0,02 VND 2,47 %
  21.04 0,00 $ 0,67 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,31 %
  20.04 0,00 $ 0,67 VND 0,00 $ 0,00 $ 0,31 %

  Tỷ giá tiền điện tử so với đồng đô la và

  Tiền điện tử Tỷ giá hối đoái với đô la Thay đổi trong 24 giờ($) Tỷ lệ cho đồng viết hoa Lịch trình
   Bitcoin 67021.1 $ 211.9 $ 0.32 % 1702805087.7 VND 1 167.0 tỷ $ Lịch trình
   Ethereum 3126.4 $ 38.89 $ 1.26 % 79432444.8 VND 376.7 tỷ $ Lịch trình
   Tether 1.00023 $ 0.0002 $ 0.02 % 25412.84 VND 111.3 tỷ $ Lịch trình
   Solana 173.22 $ 4.756 $ 2.82 % 4401000.54 VND 78.3 tỷ $ Lịch trình
   USDCoin 0.999952 $ 0.0002 $ 0.02 % 25405.78 VND 33.4 tỷ $ Lịch trình
   BinanceCoin 577.825 $ 2.302 $ 0.4 % 14680799.78 VND 33.0 tỷ $ Lịch trình
   StakedEther 3123.18 $ 39.35 $ 1.28 % 79350634.26 VND 29.4 tỷ $ Lịch trình
   Ripple 0.52177 $ 0.0021 $ 0.39 % 13256.61 VND 29.0 tỷ $ Lịch trình
   Dogecoin 0.153641 $ 0.0008 $ 0.53 % 3903.56 VND 22.5 tỷ $ Lịch trình
   Cardano 0.483108 $ 0.0001 $ 0.02 % 12274.32 VND 17.1 tỷ $ Lịch trình
   ShibaInu 0.0000247591 $ 0 $ 0.69 % 0.63 VND 14.8 tỷ $ Lịch trình
   Avalanche 37.2175 $ 0.7942 $ 2.18 % 945585.02 VND 14.4 tỷ $ Lịch trình
   TRON 0.123129 $ 0.0016 $ 1.25 % 3128.34 VND 10.8 tỷ $ Lịch trình
   WrappedBitc 66986.2 $ 217.1 $ 0.33 % 1701918383.4 VND 10.5 tỷ $ Lịch trình
   Polkadot 7.17042 $ 0.0139 $ 0.19 % 182178.86 VND 9.8 tỷ $ Lịch trình
   BitcoinCash 476.756 $ 10.354 $ 2.22 % 12112939.69 VND 9.6 tỷ $ Lịch trình
   Chainlink 16.3273 $ 0.2027 $ 1.26 % 414827.71 VND 9.5 tỷ $ Lịch trình
   Polygon 0.711331 $ 0.0023 $ 0.32 % 18072.79 VND 6.7 tỷ $ Lịch trình
   Litecoin 83.9678 $ 0.5143 $ 0.62 % 2133369.89 VND 6.3 tỷ $ Lịch trình
   UniswapProt 7.93357 $ 0.4161 $ 5.54 % 201568.21 VND 5.8 tỷ $ Lịch trình
   Dai 1.00059 $ 0.0009 $ 0.09 % 25421.99 VND 5.4 tỷ $ Lịch trình
   EthereumCla 28.6351 $ 0.3954 $ 1.4 % 727531.99 VND 4.3 tỷ $ Lịch trình
   Cosmos 8.67182 $ 0.0033 $ 0.04 % 220324.93 VND 3.4 tỷ $ Lịch trình
   Cronos 0.125164 $ 0.0006 $ 0.51 % 3180.04 VND 3.4 tỷ $ Lịch trình
   Stellar 0.108489 $ 0.0004 $ 0.39 % 2756.38 VND 3.2 tỷ $ Lịch trình
   OKB 50.2322 $ 0.0186 $ 0.04 % 1276249.51 VND 3.0 tỷ $ Lịch trình
   Monero 135.539 $ 0.333 $ 0.25 % 3443639.37 VND 2.5 tỷ $ Lịch trình
   TrueUSD 1.00023 $ 0.0004 $ 0.04 % 25412.84 VND 0.5 tỷ $ Lịch trình
   STEPN 0.222996 $ 0.0005 $ 0.2 % 5665.66 VND 0.5 tỷ $ Lịch trình
   ZCash 23.5264 $ 0.1591 $ 0.67 % 597735.24 VND 0.4 tỷ $ Lịch trình
   TheOpenNet 6.45273 $ 0.1644 $ 2.48 % 163944.51 VND 0.1 tỷ $ Lịch trình
   TON 2.07363 $ 0.0112 $ 0.54 % 52684.72 VND 0.1 tỷ $ Lịch trình
   BUSD 1.00994 $ 0.0002 $ 0.02 % 25659.55 VND 0.1 tỷ $ Lịch trình