• Việt nam
 

  Solana (SOL) và Việt Nam Đồng (VND)

  Solana
  Solana $173.11+4.65 (+0.03%) 18 tháng 5 2024 (4,398,180.36VNĐ)

  Máy tính Solana (SOL) sang đồng

  Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Solana trực tuyến

  Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Solana (SOL)

  Trao đổi Giá Solana Khối lượng giao dịch SOL trong 24 giờ ($)
  So sánh phí trao đổi tiền điện tử

  Biểu đồ tỷ giá hối đoái Solana bằng đô la Mỹ:


  Biểu đồ tỷ giá hối đoái Solana so với tiền đồng:


  Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Solana ở Việt Nam vào ngày này:

  Chọn một ngày

  Ngày Giá 1 Solana $ Giá 1 Solana VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
  18.05 173,11 $ 4 398 180,36 VND 4,65 $ 118 015,52 VND 2,76 %
  17.05 168,46 $ 4 280 164,85 VND 9,44 $ 239 765,86 VND 5,93 %
  16.05 159,03 $ 4 040 398,99 VND 3,26 $ 82 953,85 VND 2,10 %
  15.05 155,76 $ 3 957 445,13 VND 12,38 $ 314 564,07 VND 8,64 %
  14.05 143,38 $ 3 642 881,07 VND 5,97 $ 151 756,01 VND 4,00 %
  13.05 149,35 $ 3 794 637,08 VND 4,44 $ 112 832,49 VND 3,06 %
  12.05 144,91 $ 3 681 804,59 VND 0,78 $ 19 715,83 VND 0,53 %
  11.05 145,69 $ 3 701 520,42 VND 0,32 $ 8 130,24 VND 0,22 %
  10.05 146,01 $ 3 709 650,66 VND 3,61 $ 91 820,90 VND 2,42 %
  09.05 149,62 $ 3 801 471,56 VND 7,77 $ 197 539,42 VND 5,48 %
  08.05 141,85 $ 3 603 932,14 VND 9,83 $ 249 750,81 VND 6,48 %
  07.05 151,68 $ 3 853 682,95 VND 3,10 $ 78 660,07 VND 2,00 %
  06.05 154,77 $ 3 932 343,02 VND 9,60 $ 243 780,17 VND 6,61 %
  05.05 145,18 $ 3 688 562,85 VND 2,13 $ 54 218,54 VND 1,45 %
  04.05 147,31 $ 3 742 781,39 VND 2,85 $ 72 384,54 VND 1,97 %
  03.05 144,46 $ 3 670 396,85 VND 7,72 $ 196 040,41 VND 5,64 %
  02.05 136,75 $ 3 474 356,44 VND 4,26 $ 108 208,41 VND 3,21 %
  01.05 132,49 $ 3 366 148,02 VND 7,97 $ 202 544,60 VND 6,40 %
  30.04 124,52 $ 3 163 603,42 VND 10,56 $ 268 374,14 VND 7,82 %
  29.04 135,08 $ 3 431 977,56 VND 6,70 $ 170 277,71 VND 4,73 %
  28.04 141,78 $ 3 602 255,27 VND 0,76 $ 19 283,91 VND 0,54 %
  27.04 141,02 $ 3 582 971,36 VND 1,86 $ 47 333,24 VND 1,34 %
  26.04 139,16 $ 3 535 638,12 VND 5,69 $ 144 565,83 VND 3,93 %
  25.04 144,85 $ 3 680 203,95 VND 2,87 $ 72 918,09 VND 1,94 %
  24.04 147,72 $ 3 753 122,04 VND 6,96 $ 176 832,72 VND 4,50 %
  23.04 154,68 $ 3 929 954,76 VND 2,35 $ 59 706,45 VND 1,50 %
  22.04 157,03 $ 3 989 661,21 VND 8,25 $ 209 607,75 VND 5,55 %
  21.04 148,78 $ 3 780 053,46 VND 2,50 $ 63 517,50 VND 1,65 %
  20.04 151,28 $ 3 843 570,96 VND 2,50 $ 63 517,50 $ 1,65 %

  Tỷ giá tiền điện tử so với đồng đô la và

  Tiền điện tử Tỷ giá hối đoái với đô la Thay đổi trong 24 giờ($) Tỷ lệ cho đồng viết hoa Lịch trình
   Bitcoin 67005.1 $ 195.9 $ 0.29 % 1702398575.7 VND 1 167.0 tỷ $ Lịch trình
   Ethereum 3120.73 $ 33.22 $ 1.08 % 79288387.11 VND 376.7 tỷ $ Lịch trình
   Tether 1.00024 $ 0.0002 $ 0.02 % 25413.1 VND 111.3 tỷ $ Lịch trình
   Solana 173.109 $ 4.645 $ 2.76 % 4398180.36 VND 78.3 tỷ $ Lịch trình
   USDCoin 1.00003 $ 0.0001 $ 0.01 % 25407.76 VND 33.4 tỷ $ Lịch trình
   BinanceCoin 577.444 $ 2.683 $ 0.46 % 14671119.71 VND 33.0 tỷ $ Lịch trình
   StakedEther 3117.73 $ 33.9 $ 1.1 % 79212166.11 VND 29.4 tỷ $ Lịch trình
   Ripple 0.52128 $ 0.0025 $ 0.49 % 13244.16 VND 29.0 tỷ $ Lịch trình
   Dogecoin 0.153325 $ 0.0011 $ 0.73 % 3895.53 VND 22.5 tỷ $ Lịch trình
   Cardano 0.483522 $ 0.0005 $ 0.1 % 12284.84 VND 17.1 tỷ $ Lịch trình
   ShibaInu 0.000024668 $ 0 $ 1.06 % 0.63 VND 14.8 tỷ $ Lịch trình
   Avalanche 37.0999 $ 0.6766 $ 1.86 % 942597.16 VND 14.4 tỷ $ Lịch trình
   TRON 0.123206 $ 0.0015 $ 1.18 % 3130.29 VND 10.8 tỷ $ Lịch trình
   WrappedBitc 66968.2 $ 199.1 $ 0.3 % 1701461057.4 VND 10.5 tỷ $ Lịch trình
   Polkadot 7.17537 $ 0.009 $ 0.12 % 182304.63 VND 9.8 tỷ $ Lịch trình
   BitcoinCash 476.339 $ 9.937 $ 2.13 % 12102344.97 VND 9.6 tỷ $ Lịch trình
   Chainlink 16.2837 $ 0.1591 $ 0.99 % 413719.97 VND 9.5 tỷ $ Lịch trình
   Polygon 0.711227 $ 0.0024 $ 0.34 % 18070.14 VND 6.7 tỷ $ Lịch trình
   Litecoin 84.0352 $ 0.5817 $ 0.7 % 2135082.33 VND 6.3 tỷ $ Lịch trình
   UniswapProt 7.93416 $ 0.4167 $ 5.54 % 201583.2 VND 5.8 tỷ $ Lịch trình
   Dai 1.00058 $ 0.0009 $ 0.09 % 25421.74 VND 5.4 tỷ $ Lịch trình
   EthereumCla 28.5661 $ 0.3264 $ 1.16 % 725778.9 VND 4.3 tỷ $ Lịch trình
   Cosmos 8.66745 $ 0.0077 $ 0.09 % 220213.9 VND 3.4 tỷ $ Lịch trình
   Cronos 0.124801 $ 0.001 $ 0.8 % 3170.82 VND 3.4 tỷ $ Lịch trình
   Stellar 0.108192 $ 0.0007 $ 0.67 % 2748.83 VND 3.2 tỷ $ Lịch trình
   OKB 50.2118 $ 0.039 $ 0.08 % 1275731.2 VND 3.0 tỷ $ Lịch trình
   Monero 135.503 $ 0.297 $ 0.22 % 3442724.72 VND 2.5 tỷ $ Lịch trình
   TrueUSD 1.00034 $ 0.0003 $ 0.03 % 25415.64 VND 0.5 tỷ $ Lịch trình
   STEPN 0.222661 $ 0.0008 $ 0.35 % 5657.15 VND 0.5 tỷ $ Lịch trình
   ZCash 23.521 $ 0.1645 $ 0.69 % 597598.05 VND 0.4 tỷ $ Lịch trình
   TheOpenNet 6.44179 $ 0.1753 $ 2.65 % 163666.56 VND 0.1 tỷ $ Lịch trình
   TON 2.07314 $ 0.0107 $ 0.52 % 52672.27 VND 0.1 tỷ $ Lịch trình
   BUSD 1.00994 $ 0.0002 $ 0.02 % 25659.55 VND 0.1 tỷ $ Lịch trình