• Việt nam
 

  So sánh hoa hồng của các sàn giao dịch tiền điện tử

  Ở đây chúng tôi đã thu thập các trao đổi tiền điện tử bằng tiếng Nga và so sánh hoa hồng. Bạn có thể mua tiền điện tử mà không cần hoa hồng, thông qua P2P trên bất kỳ sàn giao dịch nào được trình bày.

  Trao đổi
  Hoa hồng cho nhà sản xuất
  Hoa hồng Taker
  0.05%
  0.05%
  0.08%
  0.02%
  0.08%
  0.1%
  0.1%
  0.1%
  0.1%
  0.1%
  0.1%
  0%
  0.1%
  0.1%
  0.2%
  0.2%

  Hoa hồng Maker- đây là khoản hoa hồng được trả khi bạn thêm thanh khoản vào sổ đặt hàng (sổ đặt hàng) của nền tảng tiền điện tử. Điều này xảy ra khi bạn đặt lệnh giới hạn mua thấp hơn giá thị trường hiện tại hoặc lệnh giới hạn bán cao hơn giá thị trường hiện tại. Một lệnh như vậy không thể được thực hiện ngay lập tức vì không có lệnh truy cập phù hợp vào lúc này.

  Hoa hồng Taker - đây là khoản hoa hồng được áp dụng cho các lệnh thị trường, thường được thực hiện ngay lập tức.