• Việt nam
 

  Trueusd (TUSD) và Việt Nam Đồng (VND)

  Trueusd
  Trueusd $1.00-0 (0%) 23 tháng tư 2024 (24,841.35VNĐ)

  Máy tính Trueusd (TUSD) sang đồng

  Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Trueusd trực tuyến

  Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Trueusd (TUSD)

  Trao đổi Giá Trueusd Khối lượng giao dịch TUSD trong 24 giờ ($)
  So sánh phí trao đổi tiền điện tử

  Biểu đồ tỷ giá hối đoái Trueusd bằng đô la Mỹ:


  Biểu đồ tỷ giá hối đoái Trueusd so với tiền đồng:


  Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:

  Chọn một ngày

  Ngày Giá 1 $ Giá 1 VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
  24.04 1,00 $ 24 841,35 VND 0,00 $ 6,94 VND 0,03 %
  23.04 1,00 $ 24 848,29 VND 0,00 $ 32,70 VND 0,13 %
  22.04 1,00 $ 24 815,59 VND 0,00 $ 35,67 VND 0,14 %
  21.04 1,00 $ 24 779,92 VND 0,00 $ 18,83 VND 0,08 %
  20.04 1,00 $ 24 798,74 VND 0,00 $ 20,56 VND 0,08 %
  19.04 1,00 $ 24 778,18 VND 0,00 $ 3,22 VND 0,01 %
  18.04 1,00 $ 24 781,40 VND 0,00 $ 30,77 VND 0,12 %
  17.04 1,00 $ 24 750,64 VND 0,00 $ 1,83 VND 0,01 %
  16.04 1,00 $ 24 752,47 VND 0,00 $ 0,15 VND 0,00 %
  15.04 1,00 $ 24 752,62 VND 0,00 $ 20,63 VND 0,08 %
  14.04 1,00 $ 24 731,99 VND 0,00 $ 63,79 VND 0,26 %
  13.04 1,00 $ 24 795,77 VND 0,00 $ 49,89 VND 0,20 %
  12.04 1,00 $ 24 745,88 VND 0,00 $ 29,08 VND 0,12 %
  11.04 1,00 $ 24 774,96 VND 0,00 $ 1,49 VND 0,01 %
  10.04 1,00 $ 24 773,48 VND 0,00 $ 13,67 VND 0,06 %
  09.04 1,00 $ 24 759,80 VND 0,00 $ 37,45 VND 0,15 %
  08.04 1,00 $ 24 797,26 VND 0,00 $ 19,57 VND 0,08 %
  07.04 1,00 $ 24 777,69 VND 0,00 $ 0,74 VND 0,00 %
  06.04 1,00 $ 24 778,43 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,00 %
  05.04 1,00 $ 24 778,43 VND 0,00 $ 0,25 VND 0,00 %
  04.04 1,00 $ 24 778,68 VND 0,00 $ 2,97 VND 0,01 %
  03.04 1,00 $ 24 781,65 VND 0,00 $ 12,98 VND 0,05 %
  02.04 1,00 $ 24 768,67 VND 0,00 $ 2,72 VND 0,01 %
  01.04 1,00 $ 24 765,95 VND 0,00 $ 5,80 VND 0,02 %
  31.03 1,00 $ 24 771,74 VND 0,00 $ 12,88 VND 0,05 %
  30.03 1,00 $ 24 784,62 VND 0,00 $ 7,68 VND 0,03 %
  29.03 1,00 $ 24 792,30 VND 0,00 $ 4,71 VND 0,02 %
  28.03 1,00 $ 24 797,01 VND 0,00 $ 19,32 VND 0,08 %
  27.03 1,00 $ 24 777,69 VND 0,00 $ 19,32 $ 0,08 %

  Tỷ giá tiền điện tử so với đồng đô la và

  Tiền điện tử Tỷ giá hối đoái với đô la Thay đổi trong 24 giờ($) Tỷ lệ cho đồng viết hoa Lịch trình
   Bitcoin 66445.7 $ 141.6 $ 0.21 % 1645926434.7 VND 1 284.8 tỷ $ Lịch trình
   Ethereum 3209.49 $ 1.04 $ 0.03 % 79502276.79 VND 380.7 tỷ $ Lịch trình
   Tether 1.00005 $ 0.0001 $ 0.01 % 24772.24 VND 110.0 tỷ $ Lịch trình
   Solana 156.45 $ 0.456 $ 0.29 % 3875422.95 VND 67.7 tỷ $ Lịch trình
   USDCoin 0.999902 $ 0 $ 0 % 24768.57 VND 33.9 tỷ $ Lịch trình
   BinanceCoin 608.973 $ 0.576 $ 0.09 % 15084870.18 VND 33.0 tỷ $ Lịch trình
   StakedEther 3207.41 $ 0.79 $ 0.02 % 79450753.11 VND 29.6 tỷ $ Lịch trình
   Ripple 0.55334 $ 0.0006 $ 0.12 % 13706.79 VND 29.3 tỷ $ Lịch trình
   Dogecoin 0.16059 $ 0.0001 $ 0.08 % 3977.97 VND 23.3 tỷ $ Lịch trình
   Cardano 0.503852 $ 0.0009 $ 0.17 % 12480.92 VND 22.2 tỷ $ Lịch trình
   ShibaInu 0.0000269993 $ 0 $ 0.15 % 0.67 VND 16.0 tỷ $ Lịch trình
   Avalanche 38.4796 $ 0.0357 $ 0.09 % 953178.17 VND 14.2 tỷ $ Lịch trình
   Chainlink 15.3374 $ 0.0009 $ 0.01 % 379922.74 VND 10.8 tỷ $ Lịch trình
   WrappedBitc 66478.9 $ 132.5 $ 0.2 % 1646748831.9 VND 10.1 tỷ $ Lịch trình
   BitcoinCash 507.133 $ 1.487 $ 0.29 % 12562191.54 VND 10.1 tỷ $ Lịch trình
   TRON 0.113655 $ 0 $ 0.03 % 2815.35 VND 9.7 tỷ $ Lịch trình
   Polkadot 7.31456 $ 0.0352 $ 0.48 % 181188.97 VND 9.7 tỷ $ Lịch trình
   Polygon 0.730151 $ 0.0044 $ 0.6 % 18086.57 VND 6.7 tỷ $ Lịch trình
   Litecoin 85.3016 $ 0.0984 $ 0.12 % 2113005.93 VND 6.3 tỷ $ Lịch trình
   UniswapProt 7.99756 $ 0.0312 $ 0.39 % 198107.56 VND 5.9 tỷ $ Lịch trình
   Dai 0.99988 $ 0 $ 0 % 24768.03 VND 5.2 tỷ $ Lịch trình
   EthereumCla 28.2673 $ 0.01 $ 0.04 % 700209.29 VND 4.1 tỷ $ Lịch trình
   Cosmos 8.72456 $ 0.0176 $ 0.2 % 216116.08 VND 3.5 tỷ $ Lịch trình
   Cronos 0.131106 $ 0.0004 $ 0.27 % 3247.63 VND 3.5 tỷ $ Lịch trình
   OKB 55.4126 $ 0.0146 $ 0.03 % 1372625.51 VND 3.3 tỷ $ Lịch trình
   Stellar 0.116863 $ 0 $ 0.01 % 2894.81 VND 3.3 tỷ $ Lịch trình
   Monero 122.379 $ 0.211 $ 0.17 % 3031450.21 VND 2.2 tỷ $ Lịch trình
   TrueUSD 1.00284 $ 0.0003 $ 0.03 % 24841.35 VND 0.5 tỷ $ Lịch trình
   STEPN 0.262871 $ 0.0014 $ 0.52 % 6511.58 VND 0.5 tỷ $ Lịch trình
   ZCash 24.078 $ 0.2002 $ 0.82 % 596436.14 VND 0.3 tỷ $ Lịch trình
   TON 2.17277 $ 0.0046 $ 0.21 % 53821.69 VND 0.1 tỷ $ Lịch trình
   BUSD 0.985048 $ 0.0001 $ 0.01 % 24400.62 VND 0.1 tỷ $ Lịch trình