• Việt nam
 

  Danh bạ các ngân hàng tại Hà Giang

  7 ngân hàng
  Tên các ngân hàng
  Điện thoại và địa chỉ
   
  Agribank Ngân hàng thương mại nhà nước
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
  280/QĐ-NH5 ngày 15/01/1996
  Nhận xét
  Ngân hàng Chính sách xã hội
  Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
  Nhận xét
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  84/GP-NHNN ngày 23/04/2012
  Nhận xét
  Ngân hàng Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Công thương Việt Nam
  142/GP-NHNN ngày 03/07/2009
  Nhận xét
  Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Kỹ Thương
  0040/NHGP ngày 06/08/1993
  Nhận xét
  LPBank Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
  91/GP-NHNN ngày 28/03/2008
  Nhận xét
  VDbank
  Ngân hàng Phát triển Việt Nam
  Nhận xét
  SCB Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn
  238/GP-NHNN ngày 26/12/2011
  Nhận xét

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  0%
  500.000 — 20.000.000 VNĐ
  Từ 91 ngày đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  18.25%
  500.000 — 17.000.000 VNĐ
  Từ 7 đến 30 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Danh sách ngân hàng tại Hà Giang

  Theo dữ liệu của chúng tôi, năm 2023 tại Hà Giang có 77 chi nhánh ngân hàng và 17 máy ATM. Chọn một ngân hàng và bạn có thể thấy các địa chỉ trên bản đồ của Hà Giang, cùng số điện thoại và phương thức hoạt động của các ngân hàng tại đây.
  Trang mạng cung cấp chi tiết, chính xác tên các ngân hàng, danh sách ngân hàng, tất cả ngân hàng, danh bạ các ngân hàng hiện có mặt hoạt động tại Hà Giang.

  Đây là danh sách các ngân hàng tại Hà Giang, bao gồm các Ngân hàng Nhà nước Hà Giang, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Hà Giang.