• Việt nam
 

  Danh bạ các ngân hàng tại Hà Giang

  7 ngân hàng
  Tên các ngân hàng
  Điện thoại và địa chỉ
   
  Agribank Ngân hàng thương mại nhà nước
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
  280/QĐ-NH5 ngày 15/01/1996
  Nhận xét
  Ngân hàng Chính sách xã hội
  Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
  Nhận xét
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  84/GP-NHNN ngày 23/04/2012
  Nhận xét
  Ngân hàng Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Công thương Việt Nam
  142/GP-NHNN ngày 03/07/2009
  Nhận xét
  Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Kỹ Thương
  0040/NHGP ngày 06/08/1993
  Nhận xét
  LPBank Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
  91/GP-NHNN ngày 28/03/2008
  Nhận xét
  VDbank
  Ngân hàng Phát triển Việt Nam
  Nhận xét
  SCB Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn
  238/GP-NHNN ngày 26/12/2011
  Nhận xét
  Bắc Á Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Bắc Á
  183/QĐ-NH5 ngày 01/09/1994
  Nhận xét
  Bản Việt Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Bản Việt
  0025/ NHGP ngày 22/08/1992
  Nhận xét
  Dầu khí GP Ngân hàng thương mại nhà nước
  Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GP Bank)
  1304/QĐ-NHNN ngày 07/07/2015
  Nhận xét
  Kiên Long bank Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Kiên Long
  2434/QĐ-NHNN ngày 25/12/2006
  Nhận xét
  Nam Á Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Nam Á
  0026/NHGP ngày 22/08/1992
  Nhận xét
  Ngân hàng UOB Sài Gòn
  United Oversea Bank TP. Hồ Chí Minh
  Nhận xét
  OCB Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Phương Đông
  0061/ NHGP ngày 13/04/1996
  Nhận xét
  SHB Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội
  93/QĐ-NHNN ngày 20/01/2006
  Nhận xét
  Shinhan Việt Nam Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
  Ngân hàng Shinhan Việt Nam
  341/GP-NHGP ngày 29/12/2008
  Nhận xét
  VIB Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Quốc Tế
  95/GP-NHNN ngày 28/09/2018
  Nhận xét
  ACB Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Á Châu
  0032/NHGP ngày 24/04/1993
  Nhận xét
  Agribank Trung Quốc
  Agricultural Bank of China Hà Nội
  Nhận xét
  An Bình Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng An Bình
  77/QĐ-NH5 ngày 15/04/1993
  Nhận xét
  BPCE IOM
  BPCE IOM TP. Hồ Chí Minh
  Nhận xét
  Busan
  Busan Hồ Chí Minh
  Nhận xét
  BVbank Ngân hàng thương mại cổ phần
  Ngân hàng Bảo Việt
  328/GP-NHNN ngày 11/12/2008
  Nhận xét
  Co-opbank
  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
  Nhận xét
  CTBC TP
  CTBC TP. Hồ Chí Minh
  Nhận xét

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  18%
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 20%
  100.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 10 đến 30 ngày
  Tìm hiểu thêm
  18.25%
  1.000.000 — 2.000.000 VNĐ
  Từ 7 đến 30 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 18.3%
  3.500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 3 đến 6 tháng
  Tìm hiểu thêm

  Danh sách ngân hàng tại Hà Giang

  Theo dữ liệu của chúng tôi, năm 2022 tại Hà Giang có 77 chi nhánh ngân hàng và 17 máy ATM. Chọn một ngân hàng và bạn có thể thấy các địa chỉ trên bản đồ của Hà Giang, cùng số điện thoại và phương thức hoạt động của các ngân hàng tại đây.
  Trang mạng cung cấp chi tiết, chính xác tên các ngân hàng, danh sách ngân hàng, tất cả ngân hàng, danh bạ các ngân hàng hiện có mặt hoạt động tại Hà Giang.

  Đây là danh sách các ngân hàng tại Hà Giang, bao gồm các Ngân hàng Nhà nước Hà Giang, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Hà Giang.