• Việt nam
 

  ATM ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tại Hà Nội

  Thay đổi vùng

  Bản đồ cho thấy các máy ATM của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển . Nhấp vào địa chỉ của ATM trong danh sách để thấy ATM sẽ được hiển thị trên bản đồ. Nhấp vào nhãn sẽ mở một cửa sổ cùng địa chỉ, thời gian hoạt động và số điện thoại của nó. Theo dữ liệu của chúng tôi, năm 2024, 160 máy ATM Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đang hoạt động tại Hà Nội. Nhìn vào địa chỉ của tất cả các máy ATM của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trên bản đồ Hà Nội.

  Tất cả các tỉnh thành phố có ATM của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển  

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  Từ 12% đến 18.25%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  18.25%
  500.000 — 17.000.000 VNĐ
  Từ 7 đến 30 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 20%
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Thông tin ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

  Các chi nhánh ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tại Hà Nội gần đây giúp bạn dễ dàng tìm được nơi giao dịch thuận tiện khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển . Danh sách chi nhánh, số điện thoại ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được cập nhật đầy đủ, liên tục và mới nhất hiện nay.

  Chi tiết ngân hàng

  Họ và tên: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Địa chỉ pháp lý: 35 Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  : bidv
  Số điện thoại / Tổng Đài: 19009247, 84 24 22200588
  Trang web ngân hàng: https://bidv.com.vn/

  Thông tin về ATM của các ngân hàng khác tại Việt Nam