• Việt nam
 

  Ngân hàng và vay tiền tại Lạng Sơn

  Top 5 ngân hàng lớn nhất Lạng Sơn

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất ở Lạng Sơn

  Từ 12% đến 18.25%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  18.25%
  500.000 — 17.000.000 VNĐ
  Từ 7 đến 30 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 20%
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Danh sách ngân hàng ở Lạng Sơn

  SỐ GIẤY PHÉP: 280/QĐ-NH5
  Thêm chi tiết
  Thêm chi tiết
  SỐ GIẤY PHÉP: 84/GP-NHNN
  Thêm chi tiết
  SỐ GIẤY PHÉP: 142/GP-NHNN
  Thêm chi tiết