• Việt nam
 

  Agribank Thanh Hóa

  Agribank
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
  SỐ GIẤY PHÉP: 280/QĐ-NH5 ngày 1996-01-15
  Đánh giá ngân hàng

  Địa chỉ văn phòng và ATM Thanh Hóa

  Thay đổi vùng
  • 10 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
  • 108 Trần Phú, P. Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • 109 Đinh Công Tráng, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 02373, Việt Nam
   Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:30–17:00, Thứ Ba 07:30–17:00, Thứ Tư 07:30–17:00, Thứ Năm 07:30–17:00, Thứ Sáu 07:30–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • 12 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
   Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 08:00–17:00, Thứ Ba 08:00–17:00, Thứ Tư 08:00–17:00, Thứ Năm 08:00–17:00, Thứ Sáu 08:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • 123 QL45, TT. Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hoá, Việt Nam
  • 169 Lê Hoàn, TT. Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • 248 Đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
   Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–17:00, Thứ Ba 07:00–17:00, Thứ Tư 07:00–17:00, Thứ Năm 07:00–17:00, Thứ Sáu 07:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • 268 Lê Lợi, TT. Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • 358 Đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
   Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:30–16:00, Thứ Ba 07:30–16:00, Thứ Tư 07:30–16:00, Thứ Năm 07:30–16:00, Thứ Sáu 07:30–16:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • 389 Trần Hưng Đạo, Hạnh Phúc, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
  • 492 Lê Lai, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
  • 56 QL1A, TT. Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt Nam
  • 70 QL217, TT. Cẩm Thuỷ, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, Việt Nam
   Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–17:00, Thứ Ba 07:00–17:00, Thứ Tư 07:00–17:00, Thứ Năm 07:00–17:00, Thứ Sáu 07:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • 99, Cao Sơn, TT. Nhồi, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Bà Triệu, Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Năm 07:00–16:30, Thứ Sáu 07:00–16:30, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–16:30, Thứ Ba 07:00–16:30, Thứ Tư 07:00–16:30
  • Cẩm Tân, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Tư 07:00–17:00, Thứ Năm 07:00–17:00, Thứ Sáu 07:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–17:00, Thứ Ba 07:00–17:00
  • Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Năm 08:00–17:00, Thứ Sáu 08:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 08:00–17:00, Thứ Ba 08:00–17:00, Thứ Tư 08:00–17:00
  • Hồ Chí Minh, TT. Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Hoằng Lộc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Khu Ii Tt Huyện Quan Hoá, Thanh Xuân, Quan Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Lang Chánh, Thanh Hoá, Việt Nam
   Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–05:00, Thứ Ba 07:00–05:00, Thứ Tư 07:00–05:00, Thứ Năm 07:00–05:00, Thứ Sáu 07:00–05:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • Lê Lợi, P. Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Phố 1 Tt Huyện Lang Chánh, Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Phố Giắt Thị Trấn Huyện Triệu Sơn, Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Phố Giắt, Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • phố giắt, Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
   Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–16:00, Thứ Ba 07:00–16:00, Thứ Tư 07:00–16:00, Thứ Năm 07:00–16:00, Thứ Sáu 07:00–16:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Phố Mới, TT. Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Phố Nguyễn Trãi-thị trấn Huyện Ngọc Lặc, Ngọc Khê, Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Q, Đô thị Cầu Quan QL45, Trung Thành, Nông Cống, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Năm 07:30–16:00, Thứ Sáu 07:30–16:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:30–16:00, Thứ Ba 07:30–16:00, Thứ Tư 07:30–16:00
  • QL10, Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • QL10, TT. Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Năm Mở cửa cả ngày, Thứ Sáu Mở cửa cả ngày, Thứ Bảy Mở cửa cả ngày, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai Mở cửa cả ngày, Thứ Ba Mở cửa cả ngày, Thứ Tư Mở cửa cả ngày
  • QL1A, Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hoá, Việt Nam
  • QL1A, Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Việt Nam
  • QL1A, TT. Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Hai 07:00–18:00, Thứ Ba 07:00–18:00, Thứ Tư 07:00–18:00, Thứ Năm 07:00–18:00, Thứ Sáu 07:00–18:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa
  • QL45, TT. Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hoá, Việt Nam
  • QL47, TT. Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Quốc Lộ 45, TT. Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Quốc Lộ 45, TT. Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Quốc Lộ 47, Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, TT. Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Thị Trấn Huyện Tĩnh Gia, Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Thị trấn Kim tân Huyện Thạch Thành, Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa, TT. Quan Hoá, Quan Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
  • Thọ Xuân - Yên Định, Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Tỉnh Lộ 15, TT. Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Tỉnh Lộ 217, TT. Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Tỉnh Lộ 217, TT. Quan Sơn, Quan Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Trung tâm 1 Nt Vân du Huyện Thạch Thành, Thành Vân, Thạch Thành, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Tt Huyện Mường Lát, Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hoá, Việt Nam
  • TT. Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hoá, Việt Nam
  • TT. Cẩm Thuỷ, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Tư 07:00–17:00, Thứ Năm 07:00–17:00, Thứ Sáu 07:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–17:00, Thứ Ba 07:00–17:00
  • TT. Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Hai 08:00–18:00, Thứ Ba 08:00–18:00, Thứ Tư 08:00–18:00, Thứ Năm 08:00–18:00, Thứ Sáu 08:00–18:00, Thứ Bảy 08:00–18:00, Chủ Nhật 08:00–18:00
  • TT. Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá, Việt Nam
  • TT. Quan Sơn, Quan Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
   Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 06:30–17:30, Thứ Ba 06:30–17:30, Thứ Tư 06:30–17:30, Thứ Năm 06:30–17:30, Thứ Sáu 06:30–17:30, Thứ Bảy Đóng cửa
  • TT. Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Hai 07:00–18:00, Thứ Ba 07:00–18:00, Thứ Tư 07:00–18:00, Thứ Năm 07:00–18:00, Thứ Sáu 07:00–18:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa
  • TT. Vạn Hà, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Unnamed Road, Minh Tiến, Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Hai 08:00–16:00, Thứ Ba 08:00–16:00, Thứ Tư 08:00–16:00, Thứ Năm 08:00–16:00, Thứ Sáu 08:00–16:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa
  • Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
  • Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
   Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:30–16:30, Thứ Ba 07:30–16:30, Thứ Tư 07:30–16:30, Thứ Năm 07:30–16:30, Thứ Sáu 07:30–16:30
  • Yên Trường Huyện Yên Định, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Đại Lộ Lê Lợi, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
  • ĐT506, Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Đường Không Tên, Lang Chánh, Thanh Hoá, Việt Nam
  Tất cả tỉnh thành có trụ sở Agribank  

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  12-20%
  250.000 - 15.000.000 VNĐ
  90-180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên.
  1.000.000 - 10.000.000 VNĐ
  30 ngày
  Tìm hiểu thêm
  0% lãi suất
  500000 - 10 000 000 VNĐ
  5 - 90 ngày
  Tìm hiểu thêm
  0% 10 ngày đầu
  600.000 đến 5.000.000 VNĐ
  35 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Thông tin ngân hàng Agribank

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (tên giao dịch quốc tế là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - VBARD, viết tắt Agribank) là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản, thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt. Theo báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) năm 2007, Agribank cũng là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

  Lịch sử

  Agribank được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1988. Lúc mới thành lập, ngân hàng mang tên là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Cuối năm 1990, ngân hàng được đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Cuối năm 1996 ngân hàng lại được đổi tên thành tên gọi như hiện nay.

  Năm 2003, Chủ tịch nước Việt Nam đã trao tặng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới.

  Khó khăn tài chính 2012

  Năm 2012 được coi là năm đầy khó khăn đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tính đến hết ngày 30/6/2012, Agribank có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước. Theo số liệu của các tổ chức tín dụng báo cáo, tỉ lệ nợ xấu của Ngân hàng Agribank chiếm 6,14%.

  Quy mô

  Agribank là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Đến tháng 3/2007, vị thế dẫn đầu của Agribank vẫn được khẳng định trên nhiều phương diện: Tổng nguồn vốn đạt gần 26.700 tỷ đồng, vốn tự có gần 15.000 tỷ đồng; Tổng dư nợ đạt gần 23.900 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu theo chuẩn mực mới, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là 1,9%. Agribank hiện có hơn 2200 chi nhánh và điểm giao dịch được bố trí rộng khắp trên toàn quốc với gần 30.000 cán bộ nhân viên.

  Năm 2017, tổng tài sản của Agribank vượt 1 triệu tỷ đồng.

  Các dịch vụ

  • Tài khoản cá nhân
  • Tài khoản doanh nghiệp
  • Tài khoản tiết kiệm
  • Thẻ tín dụng
  • Thanh toán quốc tế

  Bê bối về quản lý

  • Theo thông báo được Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang công bố tại Hội nghị ở Hà Nội ngày 23 tháng 1 năm 2013 thì ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Agribank đã bị cơ quan điều tra bắt và khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Báo Tuổi Trẻ hôm sau cho hay ông Tân cùng một số cá nhân khác bị khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến vụ thiệt hại 3.900 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam bà Phạm Thị Bích Lương (44 tuổi), nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, về sai phạm trong việc cho Công ty liên doanh Lifepro Vietnam vay vốn đầu tư dự án..
  • Ngày 9 tháng 1 năm 2014, ông Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank), đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cũng về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  • Tháng 7 2014, ông Phạm Ngọc Ngoạn, nguyên Ủy viên hội đồng thành viên Agribank, nguyên Giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Agribank, bị bắt.
  • Ngày 20 tháng 9 năm 2014, ông Đỗ Tất Ngọc, nguyên Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã bị bắt giam để điều tra về những hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Theo tờ Đầu tư chứng khoán, trong năm 2009, thực hiện chủ trương di chuyển nhà máy in ngân hàng I ra khỏi nội thành, ông Ngọc đã ký quyết định của Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank phê duyệt đầu tư Dự án nhà máy in ngân hàng tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Từ đó, Công ty In dịch vụ ngân hàng thuộc Agribank đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty INED để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm tại khu vực Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, hơn 20.300 m2 đất, trị giá hơn 93 tỷ đồng. Đến nay dự án xây dựng nhà máy in vẫn chưa triển khai. Trong khi đó, Agribank đã chuyển hơn 90 tỷ đồng cho Công ty INED, hiện không có khả năng thu hồi cho Nhà nước.
  • Gần đây cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Ngoạn (58 tuổi, trú tại phố Hàng Bài, Hà Nội), nguyên thành viên Hội đồng thành viên Agribank; nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty In – Thương mại và Dịch vụ Agribank (nay là công ty TNHH một thành viên dịch vụ Agribank, về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

  Các vụ án kinh tế

  Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015, Tòa án nhân dân tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi án 4 vụ về tội Vi phạm quy định về cho vay làm cho Agribank mất 450 tỷ, 600 tỷ, 966 tỷ, và 2.755 tỉ đồng. Một cựu tổng giám đốc Công ty con của Agribank đã bị xử 5 lần, lần cuối bị 18 năm tù, sau 2 lần bị án 12 và 15 năm tù và 2 lần bị án tử hình.

    Quy mô

    Agribank là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Đến tháng 3/2007, vị thế dẫn đầu của Agribank vẫn được khẳng định trên nhiều phương diện: Tổng nguồn vốn đạt gần 26.700 tỷ đồng, vốn tự có gần 15.000 tỷ đồng; Tổng dư nợ đạt gần 23.900 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu theo chuẩn mực mới, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là 1,9%. Agribank hiện có hơn 2200 chi nhánh và điểm giao dịch được bố trí rộng khắp trên toàn quốc với gần 30.000 cán bộ nhân viên.

    Năm 2017, tổng tài sản của Agribank vượt 1 triệu tỷ đồng.

    Các dịch vụ

    • Tài khoản cá nhân
    • Tài khoản doanh nghiệp
    • Tài khoản tiết kiệm
    • Thẻ tín dụng
    • Thanh toán quốc tế

    Bê bối về quản lý

    • Theo thông báo được Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang công bố tại Hội nghị ở Hà Nội ngày 23 tháng 1 năm 2013 thì ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Agribank đã bị cơ quan điều tra bắt và khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Báo Tuổi Trẻ hôm sau cho hay ông Tân cùng một số cá nhân khác bị khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến vụ thiệt hại 3.900 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam bà Phạm Thị Bích Lương (44 tuổi), nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, về sai phạm trong việc cho Công ty liên doanh Lifepro Vietnam vay vốn đầu tư dự án..
    • Ngày 9 tháng 1 năm 2014, ông Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank), đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cũng về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
    • Tháng 7 2014, ông Phạm Ngọc Ngoạn, nguyên Ủy viên hội đồng thành viên Agribank, nguyên Giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Agribank, bị bắt.
    • Ngày 20 tháng 9 năm 2014, ông Đỗ Tất Ngọc, nguyên Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã bị bắt giam để điều tra về những hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Theo tờ Đầu tư chứng khoán, trong năm 2009, thực hiện chủ trương di chuyển nhà máy in ngân hàng I ra khỏi nội thành, ông Ngọc đã ký quyết định của Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank phê duyệt đầu tư Dự án nhà máy in ngân hàng tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Từ đó, Công ty In dịch vụ ngân hàng thuộc Agribank đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty INED để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm tại khu vực Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, hơn 20.300 m2 đất, trị giá hơn 93 tỷ đồng. Đến nay dự án xây dựng nhà máy in vẫn chưa triển khai. Trong khi đó, Agribank đã chuyển hơn 90 tỷ đồng cho Công ty INED, hiện không có khả năng thu hồi cho Nhà nước.
    • Gần đây cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Ngoạn (58 tuổi, trú tại phố Hàng Bài, Hà Nội), nguyên thành viên Hội đồng thành viên Agribank; nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty In – Thương mại và Dịch vụ Agribank (nay là công ty TNHH một thành viên dịch vụ Agribank, về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

    Các vụ án kinh tế

    Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015, Tòa án nhân dân tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi án 4 vụ về tội Vi phạm quy định về cho vay làm cho Agribank mất 450 tỷ, 600 tỷ, 966 tỷ, và 2.755 tỉ đồng. Một cựu tổng giám đốc Công ty con của Agribank đã bị xử 5 lần, lần cuối bị 18 năm tù, sau 2 lần bị án 12 và 15 năm tù và 2 lần bị án tử hình.

      from_wiki

      Wikipedia

      Chi tiết ngân hàng

      Họ và tên: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
      SỐ GIẤY PHÉP: 280/QĐ-NH5
      Địa chỉ pháp lý: 422 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP HCM.
      : agribank
      Số điện thoại: 1900558818
      Trang web ngân hàng: www.agribank.com.vn

      Đánh giá ngân hàng Agribank

      Chưa có đánh giá. Hãy là người đầu tiên đánh giá ngân hàng.

      Top 5 ngân hàng lớn nhất Thanh Hóa