• Việt nam
 

  Agribank Thanh Hóa

  Agribank
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
  SỐ GIẤY PHÉP: 280/QĐ-NH5 ngày 1996-01-15
  Đánh giá ngân hàng

  Địa chỉ văn phòng và ATM Thanh Hóa

  • Địa chỉ: 10 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: 108 Trần Phú, P. Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: 109 Đinh Công Tráng, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 02373, Việt Nam
   Giờ làm việc: Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:30–17:00, Thứ Ba 07:30–17:00, Thứ Tư 07:30–17:00, Thứ Năm 07:30–17:00, Thứ Sáu 07:30–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • Địa chỉ: 12 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 08:00–17:00, Thứ Ba 08:00–17:00, Thứ Tư 08:00–17:00, Thứ Năm 08:00–17:00, Thứ Sáu 08:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • Địa chỉ: 123 QL45, TT. Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: 169 Lê Hoàn, TT. Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: 248 Đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–17:00, Thứ Ba 07:00–17:00, Thứ Tư 07:00–17:00, Thứ Năm 07:00–17:00, Thứ Sáu 07:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • Địa chỉ: 268 Lê Lợi, TT. Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: 358 Đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:30–16:00, Thứ Ba 07:30–16:00, Thứ Tư 07:30–16:00, Thứ Năm 07:30–16:00, Thứ Sáu 07:30–16:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, Hạnh Phúc, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: 492 Lê Lai, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: 56 QL1A, TT. Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: 70 QL217, TT. Cẩm Thuỷ, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–17:00, Thứ Ba 07:00–17:00, Thứ Tư 07:00–17:00, Thứ Năm 07:00–17:00, Thứ Sáu 07:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • Địa chỉ: 99, Cao Sơn, TT. Nhồi, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Bà Triệu, Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Năm 07:00–16:30, Thứ Sáu 07:00–16:30, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–16:30, Thứ Ba 07:00–16:30, Thứ Tư 07:00–16:30
  • Địa chỉ: Cẩm Tân, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Tư 07:00–17:00, Thứ Năm 07:00–17:00, Thứ Sáu 07:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–17:00, Thứ Ba 07:00–17:00
  • Địa chỉ: Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Năm 08:00–17:00, Thứ Sáu 08:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 08:00–17:00, Thứ Ba 08:00–17:00, Thứ Tư 08:00–17:00
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh, TT. Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Hoằng Lộc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Khu Ii Tt Huyện Quan Hoá, Thanh Xuân, Quan Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Lang Chánh, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–05:00, Thứ Ba 07:00–05:00, Thứ Tư 07:00–05:00, Thứ Năm 07:00–05:00, Thứ Sáu 07:00–05:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • Địa chỉ: Lê Lợi, P. Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Phố 1 Tt Huyện Lang Chánh, Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Phố Giắt Thị Trấn Huyện Triệu Sơn, Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Phố Giắt, Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: phố giắt, Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–16:00, Thứ Ba 07:00–16:00, Thứ Tư 07:00–16:00, Thứ Năm 07:00–16:00, Thứ Sáu 07:00–16:00, Thứ Bảy Đóng cửa
  • Địa chỉ: Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Phố Mới, TT. Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Phố Nguyễn Trãi-thị trấn Huyện Ngọc Lặc, Ngọc Khê, Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Q, Đô thị Cầu Quan QL45, Trung Thành, Nông Cống, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Năm 07:30–16:00, Thứ Sáu 07:30–16:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:30–16:00, Thứ Ba 07:30–16:00, Thứ Tư 07:30–16:00
  • Địa chỉ: QL10, Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: QL10, TT. Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Năm Mở cửa cả ngày, Thứ Sáu Mở cửa cả ngày, Thứ Bảy Mở cửa cả ngày, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai Mở cửa cả ngày, Thứ Ba Mở cửa cả ngày, Thứ Tư Mở cửa cả ngày
  • Địa chỉ: QL1A, Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: QL1A, Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: QL1A, TT. Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Hai 07:00–18:00, Thứ Ba 07:00–18:00, Thứ Tư 07:00–18:00, Thứ Năm 07:00–18:00, Thứ Sáu 07:00–18:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa
  • Địa chỉ: QL45, TT. Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: QL47, TT. Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Quốc Lộ 45, TT. Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Quốc Lộ 45, TT. Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Quốc Lộ 47, Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, TT. Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Thị Trấn Huyện Tĩnh Gia, Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Thị trấn Kim tân Huyện Thạch Thành, Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa, TT. Quan Hoá, Quan Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
  • Địa chỉ: Thọ Xuân - Yên Định, Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Tỉnh Lộ 15, TT. Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Tỉnh Lộ 217, TT. Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Tỉnh Lộ 217, TT. Quan Sơn, Quan Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Trung tâm 1 Nt Vân du Huyện Thạch Thành, Thành Vân, Thạch Thành, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Tt Huyện Mường Lát, Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: TT. Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: TT. Cẩm Thuỷ, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Tư 07:00–17:00, Thứ Năm 07:00–17:00, Thứ Sáu 07:00–17:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–17:00, Thứ Ba 07:00–17:00
  • Địa chỉ: TT. Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Hai 08:00–18:00, Thứ Ba 08:00–18:00, Thứ Tư 08:00–18:00, Thứ Năm 08:00–18:00, Thứ Sáu 08:00–18:00, Thứ Bảy 08:00–18:00, Chủ Nhật 08:00–18:00
  • Địa chỉ: TT. Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: TT. Quan Sơn, Quan Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 06:30–17:30, Thứ Ba 06:30–17:30, Thứ Tư 06:30–17:30, Thứ Năm 06:30–17:30, Thứ Sáu 06:30–17:30, Thứ Bảy Đóng cửa
  • Địa chỉ: TT. Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Hai 07:00–18:00, Thứ Ba 07:00–18:00, Thứ Tư 07:00–18:00, Thứ Năm 07:00–18:00, Thứ Sáu 07:00–18:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa
  • Địa chỉ: TT. Vạn Hà, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Unnamed Road, Minh Tiến, Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Hai 08:00–16:00, Thứ Ba 08:00–16:00, Thứ Tư 08:00–16:00, Thứ Năm 08:00–16:00, Thứ Sáu 08:00–16:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa
  • Địa chỉ: Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
  • Địa chỉ: Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
   Giờ làm việc: Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:30–16:30, Thứ Ba 07:30–16:30, Thứ Tư 07:30–16:30, Thứ Năm 07:30–16:30, Thứ Sáu 07:30–16:30
  • Địa chỉ: Yên Trường Huyện Yên Định, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
  • Địa chỉ: ĐT506, Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam
  • Địa chỉ: Đường Không Tên, Lang Chánh, Thanh Hoá, Việt Nam
  Tất cả tỉnh thành có trụ sở Agribank  

  Vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình Agribank

  Đặc điểm và lợi ích khi Vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại ngân hàng Agribank

  • Loại tiền vay: VND;
  • Thời gian cho vay: tối đa 60 tháng;
  • Mức cho vay: tối đa 80% chi phí;
  • Lãi suất: cố định và thả nổi;
  • Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba;
  • Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần;
  • Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

  Thủ tục và hồ sơ Vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại ngân hàng Agribank

  •  Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn;
  • Sổ hộ khẩu và CMND/hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy chứng nhận tạm trú của người vay và của bên bảo lãnh;
  • Giấy đề nghị vay vốn;
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập;
  • Giấy tờ về tài sản bảo đảm (Trong trường hợp cho vay có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba).

   

  đến 60 tháng
  Thời gian vay
  0%
  Lãi suất
  Từ 20 đến 60 tuổi
  Độ tuổi

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  Từ 12% đến 18.25%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  18.25%
  500.000 — 17.000.000 VNĐ
  Từ 7 đến 30 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 20%
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Thông tin ngân hàng Agribank

  Các chi nhánh ngân hàng Agribank tại Thanh Hóa gần đây giúp bạn dễ dàng tìm được nơi giao dịch thuận tiện khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Agribank. Danh sách chi nhánh, số điện thoại ngân hàng Agribank được cập nhật đầy đủ, liên tục và mới nhất hiện nay.

  Chi tiết ngân hàng

  Họ và tên: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
  SỐ GIẤY PHÉP: 280/QĐ-NH5
  Địa chỉ pháp lý: 422 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP HCM.
  : agribank
  Số điện thoại / Tổng Đài: 1900558818, +842432053205
  Mã Swift Code : VBAAVNVX
  Trang web ngân hàng: www.agribank.com.vn

  Đánh giá ngân hàng Agribank

  Chưa có đánh giá. Hãy là người đầu tiên đánh giá ngân hàng.

  Top 5 ngân hàng lớn nhất Thanh Hóa