• Việt nam
 

  ATM ngân hàng HDbank tại TP. Hồ Chí Minh

  Thay đổi vùng

  Bản đồ cho thấy các máy ATM của HDbank. Nhấp vào địa chỉ của ATM trong danh sách để thấy ATM sẽ được hiển thị trên bản đồ. Nhấp vào nhãn sẽ mở một cửa sổ cùng địa chỉ, thời gian hoạt động và số điện thoại của nó. Theo dữ liệu của chúng tôi, năm 2024, 55 máy ATM HDbank đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Nhìn vào địa chỉ của tất cả các máy ATM của HDbank trên bản đồ TP. Hồ Chí Minh.

  Tất cả các tỉnh thành phố có ATM của HDbank  

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Đến 20%
  1.000.000 — 30.000.000 VNĐ
  Từ 3 đến 12 tháng
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18.25%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Đến 427%
  300.000 — 14.800.000 VNĐ
  Từ 3 đến 24 tháng
  Tìm hiểu thêm

  Thông tin ngân hàng HDbank

  Các chi nhánh ngân hàng HDbank tại TP. Hồ Chí Minh gần đây giúp bạn dễ dàng tìm được nơi giao dịch thuận tiện khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của HDbank. Danh sách chi nhánh, số điện thoại ngân hàng HDbank được cập nhật đầy đủ, liên tục và mới nhất hiện nay.

  Chi tiết ngân hàng

  Họ và tên: Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ pháp lý: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  : hdbank
  Số điện thoại / Tổng Đài: 1900 6060
  Trang web ngân hàng: https://www.hdbank.com.vn/

  Thông tin về ATM của các ngân hàng khác tại Việt Nam