• Việt nam
 

  ATM ngân hàng VIB tại TP. Hồ Chí Minh

  Thay đổi vùng

  Bản đồ cho thấy các máy ATM của VIB. Nhấp vào địa chỉ của ATM trong danh sách để thấy ATM sẽ được hiển thị trên bản đồ. Nhấp vào nhãn sẽ mở một cửa sổ cùng địa chỉ, thời gian hoạt động và số điện thoại của nó. Theo dữ liệu của chúng tôi, năm 2023, 88 máy ATM VIB đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Nhìn vào địa chỉ của tất cả các máy ATM của VIB trên bản đồ TP. Hồ Chí Minh.

  Tất cả các tỉnh thành phố có ATM của VIB  

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  0%
  500.000 — 20.000.000 VNĐ
  Từ 91 ngày đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  18.25%
  500.000 — 17.000.000 VNĐ
  Từ 7 đến 30 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Thông tin ngân hàng VIB

  Các chi nhánh ngân hàng VIB tại TP. Hồ Chí Minh gần đây giúp bạn dễ dàng tìm được nơi giao dịch thuận tiện khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của VIB. Danh sách chi nhánh, số điện thoại ngân hàng VIB được cập nhật đầy đủ, liên tục và mới nhất hiện nay.

  Chi tiết ngân hàng

  Họ và tên: Ngân hàng Quốc Tế
  Địa chỉ pháp lý: Tầng 1, 2 Tòa nhà Sailing Tower - 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  : vib
  Số điện thoại / Tổng Đài: 1800 8180, 84 2462 585 858
  Trang web ngân hàng: https://vib.com.vn

  Thông tin về ATM của các ngân hàng khác tại Việt Nam