• Việt nam
 

  Binixo - Dịch vụ nhanh chóng để lựa chọn các khoản vay tốt nhất

  Từ 4% đến 916%
  Lãi suất
  Từ 18 tuổi
  Độ tuổi
  500.000 — 10.000.000 VNĐ
  Số tiền vay
  Từ 6 đến 12 tháng
  Thời gian vay
  ĐĂNG KÝ

  Khoản vay đầu tiên có thể từ 500,000 đến 10,000,000 VND với phí hoa hồng là 0,01% trong 15 phút, nếu khoản vay được hoàn trả đúng hạn.

  Công ty Binixo là môi giới cho vay và làm việc với những người vay từ năm 2017. Binixo là một công ty môi giới cung cấp các dịch vụ chọn công ty tín dụng tốt nhất. Công ty không thực hiện khoản vay, Binixo chỉ giúp làm thủ tục vay tiền.

  Bạn sẽ có cơ hội đăng ký khoản vay trong vòng 5 phút:

  • Khoản vay từ 500,000 đến 10,000,000 VND
  • Với bất kỳ lịch sử tín dụng nào
  • Không cần rời khỏi nhà, 24/7
  • Nhận tiền vào thẻ trong vòng 15 phút
  • 95% ứng dụng được chấp thuận

  Điều kiện cho vay:

  • Lãi suất sử dụng khoản vay (lãi suất) dao động từ 4 đến 916 phần trăm mỗi năm.
  • Lịch sử tín dụng không được tính đến khi đăng ký khoản vay.
  • Lãi suất hàng năm của khoản vay dao động từ 4 đến 916 phần trăm.

  Yêu cầu cơ bản cho người vay:

  • Trên 18 tuổi và là công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  Điều kiện vay vốn:

  • Lịch sử tín dụng không được tính đến khi cho vay.
  • Trong trường hợp vi phạm các điều khoản thanh toán, một khoản hoa hồng sẽ được tính, tương đương 0,1% số tiền còn nợ.

  Làm thế nào để nhận được tiền?

  1. Chọn số tiền và thời hạn của khoản vay
  2. Điền vào mẫu
  3. Chọn người cho vay, đăng ký và nhận tiền

  Ví dụ về cách tính khoản vay: Mức vay - 1000k VND, thời hạn - 3 tháng, lãi suất - 48% mỗi năm. ((48/12 * 3) / 100 * 1000k) + 1000k = 1120k VND. Tổng số tiền thanh toán: 1120k VND.

  Họ và tên: INFINSA KFT
  Số điện thoại / Tổng Đài INFINSA KFT: +36202114538
  Trang web ngân hàng: https://binixovn.com/

  Những khoản cho vay online phổ biến nhất

  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 15.000.000 VNĐ
  Từ 90 đến 180 ngày
  Tìm hiểu thêm
  0%
  500.000 — 20.000.000 VNĐ
  Từ 91 ngày đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  Từ 12% đến 18%
  1.000.000 — 10.000.000 VNĐ
  Từ 91 đến 182 ngày
  Tìm hiểu thêm
  18.25%
  500.000 — 17.000.000 VNĐ
  Từ 7 đến 30 ngày
  Tìm hiểu thêm

  Tìm kiếm các khoản cho vay nhỏ theo số tiền và thời hạn

  Nhận xét

  Xếp hạng: 1
  Đánh giá: 5 trên 5.

  Thêm một bài đánh giá

  Tốt nhất đừng vay bên này làm thủ tục thì lâu thành lý hợp đồng thì đúng ngày đúng tháng tốt nhất đừng vay nhân viên thì mất dạy

  Ẩn danh
  21.10.2022 17:29
  Lớp: 5.00

  Thêm đánh giá